ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

Tham gia xem bóng đá trực tuyến trên kênh Socolive TV missing.report có những điều khoản chi tiết như sau:

Điều khoản website missing.report

Trang web của chúng tôi do Công Ty Socolive Coperation quản lý. Chúng tôi ra đời vào ngày 19/11/2021 với sự cố gắng không ngừng của nhóm sáng lập. Chúng tôi luôn nâng cao và cải tiến website. Socolive được tạo ra để phục vụ nhu cầu của những người yêu bóng đá muốn xem trực tuyến.

Điều khoản sử dụng trang web missing.report

Trang này và các tài liệu liên quan nêu ra các điều khoản sử dụng cho trang web của chúng tôi. Bạn cần đọc kỹ các điều khoản này trước khi sử dụng trang web. Khi bạn sử dụng trang web của chúng tôi, bạn thể hiện rằng bạn đồng ý với các điều khoản này, cũng như Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi (“Chính sách quyền riêng tư”) cho trang web. Nếu bạn không chấp nhận các điều khoản sử dụng hoặc Chính sách quyền riêng tư, xin đừng sử dụng trang web của chúng tôi.

Quyền sở hữu trí tuệ của website missing.report

Bạn không được thay đổi bản sao giấy hoặc điện tử của bất kỳ tài liệu nào bạn đã in hoặc download và bạn không được dùng bất kỳ hình ảnh, video, âm thanh hoặc đồ họa nào riêng rẽ với văn bản kèm theo. Bạn cũng không được đưa vào một link đến trang web của chúng tôi hoặc để nội dung của trang web của chúng tôi nằm trong hoặc bị khung hoặc bao bọc bởi tài liệu không phải từ Chúng tôi mà không có sự cho phép của chúng tôi.

Chúng tôi (và bất kỳ ai được công nhận là đóng góp) luôn phải được ghi nhận quyền tác giả cho các tài liệu trên trang web của chúng tôi.

Bạn sẽ mất quyền truy cập vào trang web của chúng tôi ngay lập tức nếu bạn in, sao chép hoặc tải xuống bất kỳ nội dung nào trên đó mà không tuân theo các điều khoản sử dụng. Bạn cũng phải trả lại hoặc hủy bỏ tất cả các bản sao tài liệu mà bạn đã làm ra, tùy thuộc vào yêu cầu của chúng tôi.

Chủ sở hữu tương ứng là người sở hữu tất cả các nhãn hiệu thương mại mà chúng tôi sử dụng trên trang web của chúng tôi.

Sử dụng được chấp nhận tại website missing.report

Chủ sở hữu tương ứng là người sở hữu tất cả các nhãn hiệu thương mại mà chúng tôi sử dụng trên trang web của chúng tôi.

Trang web của chúng tôi chỉ dành cho các hoạt động hợp pháp. Bạn không được phép làm bất cứ điều gì trên trang web của chúng tôi mà vi phạm luật hoặc quy định nào đang có hiệu lực ở cấp địa phương, quốc gia hoặc quốc tế.

Bất kỳ hành động nào vi phạm luật, lừa đảo hoặc nhằm mục đích hoặc hậu quả vi phạm luật hoặc lừa đảo đều không được phép.

Nhằm mục đích gây tổn thương hoặc nỗ lực gây tổn thương cho trẻ em chưa trưởng thành theo bất cứ cách nào.

Để gửi đi, hoặc yêu cầu chuyển bất kỳ tài liệu quảng bá hoặc ưu đãi không mong muốn hoặc bất hợp pháp hoặc bất kỳ hình thức lời mời giống nhau nào khác (spam).

Cố tình gửi bất kỳ dữ liệu nào, chuyển hoặc đăng tải bất kỳ tài liệu nào chứa virus, mã độc, worm, bom thời gian, keylogger, spyware, adware hoặc bất kỳ phần mềm hoặc mã máy tính nguy hiểm nào khác hoặc tương đương được lập trình để làm hỏng hoạt động của bất kỳ phần mềm hoặc phần cứng máy tính.

Bạn cũng đồng ý không xâm nhập khi không có quyền, không gây rối, phá hoại hoặc ngắt quãng bất kỳ phần nào trên trang web của chúng tôi, bất kỳ thiết bị hoặc mạng nào mà trang web của chúng tôi được đặt trên đó; bất kỳ phần mềm nào được dùng để vận hành trang web của chúng tôi; hoặc bất kỳ thiết bị hoặc mạng hoặc phần mềm nào thuộc sở hữu hoặc sử dụng của bất kỳ bên thứ ba nào.

Tính năng và nội dung sử dụng website missing.report

Khi nào bạn dùng một tính năng để tải tài liệu lên trang web của chúng tôi hoặc liên lạc với những người dùng khác trên trang web của chúng tôi, bạn phải tuân theo phần này. Bạn đồng ý rằng bất kỳ khoản góp ý nào như vậy đều phù hợp với các tiêu chuẩn đó. Bạn không có quyền pháp lý để xuất bản bất kỳ tài liệu nào được đăng lên trang web của chúng tôi.

Nếu chúng tôi cung cấp cho bạn bất kỳ Tính năng tin nhắn nào, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn rõ ràng về loại dịch vụ mà chúng tôi cung cấp, liệu nó có được duyệt hay không và phương pháp duyệt nào được áp dụng (bao gồm cả duyệt bởi con người hay máy móc).

Chúng tôi sẽ kiểm tra xem bạn có vi phạm chính sách sử dụng hoặc chính sách sử dụng nội dung hợp lệ của chúng tôi khi bạn sử dụng website của chúng tôi hay không. Nếu có vi phạm chính sách này, chúng tôi có quyền hành động theo cách mà chúng tôi cho là thích hợp (bao gồm nhưng không hạn chế ở việc sửa hoặc xóa bất kỳ Tin nhắn hoặc Tên người dùng nào do bạn gửi đi).

Nếu bạn không tuân theo chính sách sử dụng hợp lệ này, bạn sẽ vi phạm nghiêm trọng các điều khoản sử dụng website của chúng tôi mà bạn được phép truy cập và chúng tôi có thể áp dụng tất cả hoặc một phần các hành động sau đây:

Thu hồi ngay lập tức, tạm thời hoặc vĩnh viễn quyền truy cập website của chúng tôi.

Gỡ bỏ ngay lập tức, tạm thời hoặc vĩnh viễn bất kỳ bài viết hoặc tài liệu nào do bạn đăng lên website của chúng tôi.

Thực hiện các biện pháp pháp lý chống lại bạn để yêu cầu bạn bồi thường tất cả các chi phí (bao gồm nhưng không giới hạn ở các chi phí quản lý và pháp lý hợp lý) do vi phạm gây ra.

Tiến hành các hành động pháp lý tiếp theo chống lại bạn.

Tiết lộ thông tin đó cho các cơ quan thi hành luật mà chúng tôi cho là cần thiết.

Scroll to Top